KHAI GIẢNG LỚP TU BỔ DI TÍCH TRÊN TOÀN QUỐC

KHAI GIẢNG LỚP TU BỔ DI TÍCH TRÊN TOÀN QUỐC

Khóa học bảo quản tu bổ phục hồi di tích cấp chứng chỉ tu bổ di tích nhằm nâng cao trình độ chuyên môn cho cán bộ, kỹ sư làm công tác tôn tạo phục hồi di tích và là điều kiện để hoàn thành hồ sơ xin cấp chứng chỉ hành nghề tu bổ di tích của sở văn hóa thể thao và di lịch. Đăng ký tham gia khóa học để được hỗ trợ xin cấp chứng chỉ hành nghề tu bổ di tích. Có chính sách hỗ trợ cho các học viên ở các tỉnh xa

Kính gửi: Các lãnh đạo doanh nghiệp, các cá nhân có nhu cầu học chứng chỉ tu bổ di tích

– Căn cứ luật di sản văn hóa số 28/2001/QH10 ngày 29/6/2001, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2002;
– Căn cứ luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hóa số 32/2009/QH12 ngày 18/6/2009, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2010;
– Căn cứ nghị định số 70/2012/NĐ-CP  ngày 18/9/2012 của Chính phủ quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, phê duyệt quy hoạch, dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử – văn hóa, danh lam thắng cảnh, có hiệu lực thi hành từ ngày 15/11/2012;
– Căn cứ thông tư số 18/2012/TT-BVHTTDL ngày 28/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết một số quy định về bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2013.

 Căn cứ nhu cầu thực tiễn và thực tế đội ngũ cán bộ hoạt động trong lĩnh vực bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích các địa phương. Viện đào tạo xây dựng  tổ chức tuyển sinh khóa học bồi dưỡng cấp chứng chỉ tu bổ di tích trên toàn Quốc như sau.

Đối tượng tham gia lớp học bảo quản tu bổ phục hồi di tích cấp chứng chỉ tu bổ di tích

– Các kiến trúc sư, kỹ sư xây dựng có ít nhất 3 năm hoạt động trong lĩnh vực bảo tồn di tích, hiện đang thực hiện một trong các nhiệm vụ.
+ Tư vấn lập dự án tu bổ di tích, thiết kế tu bổ di tích.
+ Thi công tu bổ di tích.
+ Giám sát thi công tu bổ di tích.
+ Quản lý dự án bảo tồn, tu bổ di tích.
– Các đối tượng khác đã tốt nghiệp bậc trung học phổ thông trở lên có nhu cầu học tập nâng cao trình độ chuyên môn.

Nội dung lớp bồi dưỡng cấp chứng chỉ tu bổ phục hồi di tích

Chuyên đề 1: Tổng quan về Di tích lịch sử – văn hóa Việt Nam

Chuyên đề 2: Yếu tố văn hóa trong di tích Việt Nam

Chuyên đề 3: Kỹ thuật và công nghệ bảo tồn, tu bổ di tích kiến trúc gỗ

Chuyên đề 4: Giới thiệu Nghị định 70/2012NĐ-CP và Thông tư số 18/ TT- BVHTTDL liên quan đến hoạt động bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích

Chuyên đề 5: Các nguyên tắc bảo tồn di tích

Chuyên đề 6: Đặc điểm các di tích ở Đồng Bằng Bắc Bộ

Chuyên đề 7: Xây dựng và thực thi quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích

Chuyên đề 8: Kỹ thuật và công nghệ bảo tồn, tu bổ di tích kiến trúc gạch đá

Chuyên đề 9: Giới thiệu Hiến chương quốc tế về bảo tồn di tích và di chỉ

Khảo sát thực tế (Các học viên làm việc theo nhóm, xây dựng bài thực hành đối với một di tích cụ thể theo tất cả các nội dung đã học để lập một dự án tu bổ, bảo tồn một di tích cụ thể).

Học phí: Liên hệ chị Vân 0889.475.630 để biết thêm chi tiết

Viết bài thu hoạch cuối khóa

Giảng viên khóa học bảo quản phục hồi tu bổ di tích: Các chuyên gia, giảng viên đầu ngành trong lĩnh vực bảo tồn, tu bổ di tích của Trường ĐH Văn Hóa và Cục Di Sản trực tiếp giảng dạy.

Chứng chỉ tu bổ di tích: Học viên hoàn thành khóa học và đạt yêu cầu của khóa học được cấp chứng chỉ tu bổ di tích và được hỗ trợ xin cấp chứng chỉ hành nghề tu bổ di tích

 

Xin vui lòng liên hệ phụ trách lớp học Ms Vân 0889.475.630

VIỆN ĐÀO TẠO XÂY DỰNG

Web: qlxd.edu.vn hoặc vienquanly.edu.vn
Email: pgd.vienquanly@gmail.com 

0913.551.592