VIỆN ĐÀO TẠO XÂY DỰNG :

+ Địa chỉ: phòng 12á01, tầng 12A, tòa licogi 13, sảnh A, 164 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội

+ Hotline 24/7:0889.475.630    ( Mrs Vân )

+ Email: pgd.vienquanly@gmail.com

+ Web: qlxd.edu.vn hoặc vienquanly.edu.vn

+ Fax: 043.221.6894

+ Tel: 043.221.6893